English Speaking      Central, Hong Kong

Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

[夏日優惠] 半價享用手腳護理 (2017年7/8月)

好多女仕到左夏季都不會搽cream,加上經常在太陽底下,皮膚更缺水。Cuccio 水盈護理配方,可以針對缺水情況 ,令乾裂皮膚立即變得更滋潤光澤! 在七月至八月期間凡惠顧修手或修腳服務,就可半價試用Cuccio手或腳部護理服務,快來令皮膚變水潤。