English Speaking      Central, Hong Kong

Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

[腳部急急救] Bandi Hydra Re-new Foot Mask

天氣又轉涼變乾了,但忙碌的姊妹們都很懶去搽腳部護霜吧!今天要介紹的是Bandi的腳部護理系列中的─Hydra Re-new Foot Mask就可解決問題了。

[母親節優惠] 跟媽媽一起來 全單即享優惠

一年365日,媽媽都會陪伴在你身邊,無微不至地照顧你你你你你你…送一份禮物使媽媽感到窩心又可靚靚過節吧!即日起至五月十六日,跟媽媽一同前來為手腳扮靚靚,全單即享優惠,最高享有7折!