English Speaking      Central, Hong Kong

Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

聖誕節做邊款 Nail Art 設計好?

聖誕節又到喇~ 大家諗好要幫指甲做邊款設計未呢?小編就做左幾款聖誕系列既 Nail Art 美甲彩繪設計比大家參考攞下靈感~~