Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

[腳趾Nail Art]「趾」出美麗

平時腳趾的顏色通常都選擇單色,如果喺穿上露趾鞋嘅時候,可以踢走沉悶既框框好喇!

印花、貼紙的甲藝一直都不是手指的專利,腳趾你地又有沒有試過呢?其實在單色顏色上轉印上一些圖案,整個感覺已經不一樣了,只需要花多小小心思就可以由頭靚到落腳趾尾啦⋯⋯睇到係咪已經想幫你的腳趾扮靚靚呢?

Share!2.18K

Make Your Appointment Today!

Call Us: (852)2840-0660
Write to Us: rainbownails @ rainbownails.com.hk!

Leave a Reply