Rainbow Nails' Blog

An OPI Educator's Nail Blog @ Hong Kong

Re-U停不了! 派對指甲做咩款好?

2019年接近尾聲 ,大家諗好點樣渡過聖誕算同倒數未呢?除左食聖誕大餐,幫屋企裝飾下,唔少得既當然系參加聖誕party!想喺party當中做最曯目,在指甲花點心思絕對不能小,小編今次為你們送上一點建議,我相信實有一款啱你心意吧!

Share!2.18K

Make Your Appointment Today!

Call Us: (852)2840-0660
Write to Us: rainbownails @ rainbownails.com.hk!

Leave a Reply